Gratis värdering

Vi hämtar bilen

Utbetalning direkt

Vi tvättar & rengör

Värdera min bil

Vi gör enbart manuella värderingar för att få ett så nära marknadsvärde som möjligt.

Därför kommer du att få ett lämpligt pris.

Gäller bil med lån kvar

Gäller även trasiga bilar

Salvo
Customer Manager på Lomma Car Select
Salvo Westerlund

Efter att jag tagit emot din värderingsansökan lämnas denna till våra experter som utför en manuell värdering.
På så sätt får du ett realistiskt bud.
Därefter kontaktar vi dig.

Trygg bilvärdering